Động cơ xe đạp điện

Bài 7 – Động cơ xe đạp điện

Ở bài học số 7 Về động cơ xe đạp điện bạn sẽ được học về tổng quan mô tơ xe đạp điện, cách tháo và các ban bệnh ở động cơ. Cách sửa chữa động cơ xe đạp điện

Read More
IC điều tốc xe đạp điện

Bài 6 – Thay IC xe đạp điện

Ở bài học này chúng ta được học về các loại IC điều tốc xe đạp điên, chức năng chính, Các kiểm tra, cách đấu dây, vị trí của IC và cách thay IC xe đạp điện

Read More
sách kỹ thuật sửa chữa xe đạp điện

Học nghề sửa xe đạp điện miễn phí

Tại đây, Hiệp hội xe điện Việt nam sẽ hướng dẫn sửa xe đạp điện qua bộ sách do chúng tôi biên soạn theo từng bài. Có tính hệ thống cao giúp bạn có thể tự học sửa chữa xe đạp điện ở nhà. Nó sẽ tương đối phù hợp với các thợ sửa xe […]

Read More