Biển số xe An Giang đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh An Giang được quy định có ký hiệu mã số đầu là 67

Chi tiết biển số xe các khu vực tại An Giang

Biển số xe máy An Giang
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Long Xuyên 67-B1-B2-xxx.xx
Thành phố Châu Đốc 67-E1-xxx.xx
Thị xã Tân Châu 67-H1-xxx.xx
Huyện Châu Thành 67-C1-xxx.xx
Huyện Châu Phú 67-D1-xxx.xx
Huyện Tịnh Biên 67-F1-xxx.xx
Huyện An Phú 67-G1-xxx.xx
Huyện Phú Tân 67-K1-xxx.xx
Huyện Chợ Mới 67-L1-L2-xxx.xx
Huyện Thoại Sơn 67-M1-xxx.xx
Huyện Tri Tôn 67-N1-xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở An Giang và các khu vực thuộc An Giang. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 67 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *