Động cơ xe đạp điện

Bài 7 – Động cơ xe đạp điện

Ở bài học số 7 Về động cơ xe đạp điện bạn sẽ được học về tổng quan mô tơ xe đạp điện, cách tháo và các ban bệnh ở động cơ. Cách sửa chữa động cơ xe đạp điện

Read More
IC điều tốc xe đạp điện

Bài 6 – Thay IC xe đạp điện

Ở bài học này chúng ta được học về các loại IC điều tốc xe đạp điên, chức năng chính, Các kiểm tra, cách đấu dây, vị trí của IC và cách thay IC xe đạp điện

Read More