Biển số xe Bà Rịa – Vũng Tàu đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được quy định có ký hiệu mã số đầu là 72

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Biển số xe máy Bà Rịa – Vũng Tàu
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Vũng Tàu 72C1/C2 – xxx.xx
Thành phố Bà Rịa 72D1 – xxx.xx
Thị xã Phú Mỹ 72E1 – xxx.xx
Huyện Châu Đức 72F1 – xxx.xx
Huyện Xuyên Mộc 72G1 – xxx.xx
Huyện Đất Đỏ 72H1 – xxx.xx
Huyện Long Điền 72K1 – xxx.xx
Huyện đảo Côn Đảo 72L1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Bà Rịa – Vũng Tàu và các khu vực thuộc Bà Rịa – Vũng Tàu. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 72 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *