Biển số xe Bắc Giang đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Bắc Giang được quy định có ký hiệu mã số đầu là 98

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Bắc Giang

Biển số xe Bắc Giang
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Bắc Giang 98B1/B2/B3 – xxx.xx
Huyện Yên Thế 98C1 – xxx.xx
Huyện Hiệp Hòa 98D1 – xxx.xx
Huyện Lục Ngạn 98E1 – xxx.xx
Huyện Lục Nam 98F1 – xxx.xx
Huyện Yên Dũng 98G1 – xxx.xx
Huyện Tân Yên 98H1 – xxx.xx
Huyện Việt Yên 98K1 – xxx.xx
Huyện Sơn Động 98L1 – xxx.xx
Huyện Lạng Giang 98M1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Bắc Giang và các khu vực thuộc Bắc Giang. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 98 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *