Biển số xe Bắc Kạn đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Bắc Kạn được quy định có ký hiệu mã số đầu là 97

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Bắc Kạn

Biển số xe máy Bắc Kạn
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Bắc Kạn 97B1–xxx.xx
Huyện Ba Bể 97C1–xxx.xx
Huyện Bạch Thông 97D1–xxx.xx
Huyện Chợ Đồn 97E1–xxx.xx
Huyện Chợ Mới 97F1–xxx.xx
Huyện Na Rì 97G1–xxx.xx
Huyện Pắc Nặm 97H1–xxx.xx
Huyện Ngân Sơn 97K1–xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Bắc Kạn và các khu vực thuộc Bắc Kạn. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 97 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *