Biển số xe Bạc Liêu đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Bạc Liêu được quy định có ký hiệu mã số đầu là 94

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Bạc Liêu

Biển số xe máy Bạc Liêu
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Bạc Liêu 94-K1 – xxx.xx
Thị xã Giá Rai 94-D1 – xxx.xx
Huyện Phước Long 94-E1 – xxx.xx
Huyện Hồng Dân 94-F1 – xxx.xx
Huyện Vĩnh Lợi 94-C1 – xxx.xx
Huyện Đông Hải 94-B1 – xxx.xx
Huyện Hòa Bình 94-G1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Bạc Liêu và các khu vực thuộc Bạc Liêu. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 94 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *