Biển số xe Bến Tre đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Bến Tre được quy định có ký hiệu mã số đầu là 71

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Bến Tre

Biển số xe máy Bến Tre
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Bến Tre 71B1; 71B2; 71B3; 71B4 – xxx.xx
Huyện Châu Thành 71B1; 71B2; 7B3; 71B4 – xxx.xx
Huyện Giồng Trôm 71B1; 71B2; 71B3; 71B4 – xxx.xx
Huyện Mỏ Cày Bắc 71B1; 71B2; 71B3; 71B4 – xxx.xx
Huyện Mỏ Cày Nam 71B1; 71B2; 71B3; 71B4 – xxx.xx
Huyện Bình Đại 71C1 – xxx.xx
Huyện Ba Tri 71C2 – xxx.xx
Huyện Thạnh Phú 71C3 – xxx.xx
Huyện Chợ Lách 71C4 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Bến Tre và các khu vực thuộc Bến Tre. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 71 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *