Biển số xe Bình Định đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Bình Định được quy định có ký hiệu mã số đầu là 77

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Bình Định

Biển số xe Bình Định
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Quy Nhơn 77L1/L2 – xxx.xx
Thị xã An Nhơn 77F1 – xxx.xx
Thị xã Hoài Nhơn 77C1 – xxx.xx
Huyện Vân Canh 77B1 – xxx.xx
Huyện Phù Mỹ 77D1 – xxx.xx
Huyện Phù Cát 77E1 – xxx.xx
Huyện Tuy Phước 77G1 – xxx.xx
Huyện Tây Sơn 77H1 – xxx.xx
Huyện Hoài Ân 77K1 – xxx.xx
Huyện An Lão 77M1 – xxx.xx
Huyện Vĩnh Thạnh 77N1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Bình Định và các khu vực thuộc Bình Định. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 77 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *