Biển số xe Bình Thuận đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Bình Thuận được quy định có ký hiệu mã số đầu là 86

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Bình Thuận

Biển số xe máy Bình Thuận
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Phan Thiết 86C1 – xxx.xx
Thị xã La Gi 86B6 – xxx.xx
Huyện Tuy Phong 86B1 – xxx.xx
Huyện Bắc Bình 86B2 – xxx.xx
Huyện Hàm Thuận Bắc 86B3 – xxx.xx
Huyện Hàm Thuận Nam 86B4 – xxx.xx
Huyện Hàm Tân 86B5 – xxx.xx
Huyện Tánh Linh 86B7 – xxx.xx
Huyện Đức Linh 86B8 – xxx.xx
Huyện Phú Quý 86B9 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Bình Thuận và các khu vực thuộc Bình Thuận. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 86 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *