Biển số xe Cần Thơ đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Cần Thơ được quy định có ký hiệu mã số đầu là 65

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Cần Thơ

Biển số xe máy Cần Thơ
Đơn vị hành chính Biển số xe máy (100 – 175cc) Biển số xe dưới 50cc
Quận Ninh Kiều 65-B1; 65-B2; 65-X1-4 65-AA
Quận Cái Răng 65-C1; 65-B1; 65V1-2 65-BA
Quận Bình Thủy 65-D1; 65-U1-2 65-CA
Quận Ô Môn 65-E1; 65-T1-2 65-DB
Quận Thốt Nốt 65-F1; 65-R1-2 65- EA
Huyện Phong Điền 65-G1; 65-L1 65-FA
Huyện Thới Lai 65-H1; 65-K2; 65-M1-2  65-GA
Huyện Cờ Đỏ 65-K1; 65-Y1-4 65-HA
Huyện Vĩnh Thạnh 65-L1; 65-S1-2 65-KA
Biển số chung toàn thành phố 65-F1-9; 65-H1-9; 65-P1-9; 65-Z1; 65-N1-2; 65-K1; 65-D1

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Cần Thơ và các khu vực thuộc Cần Thơ. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 65 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *