Biển số xe Cao Bằng đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Cao Bằng được quy định có ký hiệu mã số đầu là 11

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Cao Bằng

Biển số xe Cao Bằng
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Cao Bằng 11B1/X1 – xxx.xx
Huyện Hòa An 11H1 – xxx.xx
Huyện Trùng Khánh 11K1/Y1 – xxx.xx
Huyện Bảo Lâm 11L1 – xxx.xx
Huyện Bảo Lạc 11M1 – xxx.xx
Huyện Nguyên Bình 11N1 – xxx.xx
Huyện Hạ Lang 11Z1 – xxx.xx
Huyện Hà Quảng 11S1 – xxx.xx
Huyện Quảng Hòa 11P1/U1/T1 – xxx.xx
Huyện Thạch An 11V1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Cao Bằng và các khu vực thuộc Cao Bằng. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 11 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *