Biển số xe Đắk Nông đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Đắk Nông được quy định có ký hiệu mã số đầu là 48

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Đắk Nông

Biển số xe Đắk Nông
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Gia Nghĩa 48B1 – xxx.xx
Huyện Krông Nô 48C1 – xxx.xx
Huyện Cư Jút 48D1 – xxx.xx
Huyện Đắk Mil 48E1 – xxx.xx
Huyện Đắk Song 48F1 – xxx.xx
Huyện Đắk Glong 48G1 – xxx.xx
Huyện Đắk R’lấp 48H1 – xxx.xx
Huyện Tuy Đức 48K1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Đắk Nông và các khu vực thuộc Đắk Nông. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 48 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *