Biển số xe Điện Biên đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Điện Biên được quy định có ký hiệu mã số đầu là 27

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Điện Biên

Biển số xe máy Điện Biên
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Điện Biên Phủ 27B1/B2/P1 – xxx.xx
Thị xã Mường Lay 27X1 – xxx.xx
Huyện Tủa Chùa 27L1 – xxx.xx
Huyện Nậm Pồ 27T1 – xxx.xx
Huyện Điện Biên 27N1 – xxx.xx
Huyện Mường Nhé 27S1 – xxx.xx
Huyện Điện Biên Đông 27U1 – xxx.xx
Huyện Mường Chà 27V1 – xxx.xx
Huyện Mường Ảng 27Y1 – xxx.xx
Huyện Tuần Giáo 27Z1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Điện Biên và các khu vực thuộc Điện Biên. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 27 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *