Biển số xe Đồng Tháp đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Đồng Tháp được quy định có ký hiệu mã số đầu là 66

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Đồng Tháp

Biển số xe máy Đồng Tháp
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Cao Lãnh 66-P1; 66-P2 – xxx.xx
Thành phố Sa Đéc 66-S1 – xxx.xx
Thị xã Hồng Ngự 66-H1 – xxx.xx
Huyện Thanh Bình 66-B1 – xxx.xx
Huyện Châu Thành 66-C1 – xxx.xx
Huyện Cao Lãnh 66-F1 – xxx.xx
Huyện Hồng Ngự 66-G1 – xxx.xx
Huyện Tân Hồng 66-K1 – xxx.xx
Huyện Lai Vung 66-L1 – xxx.xx
Huyện Tháp Mười 66-M1 – xxx.xx
Huyện Tam Nông 66-N1 – xxx.xx
Huyện Lấp Vò 66-V1– xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Đồng Tháp và các khu vực thuộc Đồng Tháp. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 66 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *