Biển số xe Gia Lai đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Gia Lai được quy định có ký hiệu mã số đầu là 81

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Gia Lai

Biển số xe máy Gia Lai
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Pleiku 81B1 – xxx.xx
Thị xã An Khê 81G1 – xxx.xx
Thị xã Ayun Pa 81M1 – xxx.xx
Huyện Chư Păh 81X1 – xxx.xx
Huyện Chư Prông 81T1 – xxx.xx
Huyện Chư Sê 81P1 – xxx.xx
Huyện Đắk Đoa 81C1 – xxx.xx
Huyện Đak Pơ 81F1 – xxx.xx
Huyện Đức Cơ 81U1 – xxx.xx
Huyện Ia Grai 81V1 – xxx.xx
Huyện Ia Pa 81L1 – xxx.xx
Huyện K’Bang 81H1 – xxx.xx
Huyện Kông Chro 81K1 – xxx.xx
Huyện Krông Pa 81N1 – xxx.xx
Huyện Mang Yang 81E1 – xxx.xx
Huyện Phú Thiện 81D1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Gia Lai và các khu vực thuộc Gia Lai. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 81 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *