Biển số xe Hà Tĩnh đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Hà Tĩnh được quy định có ký hiệu mã số đầu là 38

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Hà Tĩnh

Biển số xe Hà Tĩnh
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Hà Tĩnh 38P1/T1 – xxx.xx
Thị xã Hồng Lĩnh 38F1 – xxx.xx
Thị xã Kỳ Anh 38K1 – xxx.xx
Huyện Hương Khê 38B1 – xxx.xx
Huyện Can Lộc 38C1 – xxx.xx
Huyện Đức Thọ 38D1 – xxx.xx
Huyện Vũ Quang 38E1 – xxx.xx
Huyện Hương Sơn 38H1 – xxx.xx
Huyện Kỳ Anh 38K1 – xxx.xx
Huyện Lộc Hà 38L1 – xxx.xx
Huyện Thạch Hà 38M1 – xxx.xx
Huyện Nghi Xuân 38N1 – xxx.xx
Huyện Cẩm Xuyên 38X1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Hà Tĩnh và các khu vực thuộc Hà Tĩnh. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 38 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *