Biển số xe Hải Dương đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Hải Dương được quy định có ký hiệu mã số đầu là 34

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Hải Dương

Biển số xe Hải Dương
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Hải Dương 34B1/B2/B3/B4 – xxx.xx
Thành phố Chí Linh 34C1 – xxx.xx
Thị xã Kinh Môn 34P1 – xxx.xx
Huyện Cẩm Giàng 34D1 – xxx.xx
Huyện Bình Giang 34E1 – xxx.xx
Huyện Thanh Miện 34F1 – xxx.xx
Huyện Gia Lộc 34G1 – xxx.xx
Huyện Ninh Giang 34H1 – xxx.xx
Huyện Kim Thành 34K1 – xxx.xx
Huyện Nam Sách 34L1 – xxx.xx
Huyện Thanh Hà 34M1 – xxx.xx
Huyện Tứ Kỳ 34N1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Hải Dương và các khu vực thuộc Hải Dương. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 34 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *