Biển số xe Hải Phòng đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Hải Phòng được quy định có ký hiệu mã số đầu là 15 – 16

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Hải Phòng

Biển số xe Hải Phòng
Đơn vị hành chính Biển số xe
Quận Hồng Bàng 15, 16B1/B2/B3 – xxx.xx
Quận Ngô Quyền 15, 16B1/B2/B3 – xxx.xx
Quận Lê Chân 15, 16B1/B2/B3 – xxx.xx
Quận Hải An 15, 16B1/B2/B3 – xxx.xx
Huyện An Dương 15, 16C1 – xxx.xx
Huyện An Lão 15, 16D1 – xxx.xx
Huyện đảo Cát Hải 15, 16E1 – xxx.xx
Huyện Kiến Thụy 15, 16F1 – xxx.xx
Huyện Thủy Nguyên 15, 16G1 – xxx.xx
Huyện Tiên Lãng 15, 16H1 – xxx.xx
Huyện Vĩnh Bảo 15, 16K1 – xxx.xx
Quận Dương Kinh 15, 16L1 – xxx.xx
Quận Đồ Sơn 15, 16M1 – xxx.xx
Quận Kiến An 15, 16N1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Hải Phòng và các khu vực thuộc Hải Phòng. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 15 – 16 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *