Biển số xe Hậu Giang đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Hậu Giang được quy định có ký hiệu mã số đầu là 95

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Hậu Giang

Biển số xe máy Hậu Giang
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Vị Thanh 95B1 – xxx.xx
Thành phố Ngã Bảy 95F1 – xxx.xx
Thị xã Long Mỹ 95B1, D1 – xxx.xx
Huyện Châu Thành 95G1 – xxx.xx
Huyện Châu Thành A 95H1 – xxx.xx
Huyện Phụng Hiệp 95E1 – xxx.xx
Huyện Vị Thủy 95C1 – xxx.xx
Huyện Long Mỹ 95G1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Hậu Giang và các khu vực thuộc Hậu Giang. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 95 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *