Biển số xe Hòa Bình đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Hòa Bình được quy định có ký hiệu mã số đầu là 28

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Hòa Bình

Biển số xe Hòa Bình
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Hòa Bình 28H1/K1 – xxx.xx
Huyện Kim Bôi 28B1 – xxx.xx
Huyện Cao Phong 28C1 – xxx.xx
Huyện Đà Bắc 28D1 – xxx.xx
Huyện Tân Lạc 28E1 – xxx.xx
Huyện Yên Thủy 28F1 – xxx.xx
Huyện Lương Sơn 28G1 – xxx.xx
Huyện Lạc Thủy 28L1 – xxx.xx
Huyện Mai Châu 28M1 – xxx.xx
Huyện Lạc Sơn 28N1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Hòa Bình và các khu vực thuộc Hòa Bình. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 28 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *