Biển số xe Hưng Yên đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Hưng Yên được quy định có ký hiệu mã số đầu là 89

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Hưng Yên

Biển số xe máy Hưng Yên
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Hưng Yên 89B1 – xxx.xx
Thị xã Mỹ Hào 89F1 – xxx.xx
Huyện Ân Thi 89C1 – xxx.xx
Huyện Kim Động 89D1 – xxx.xx
Huyện Khoái Châu 89E1 – xxx.xx
Huyện Phù Cừ 89G1 – xxx.xx
Huyện Tiên Lữ 89H1 – xxx.xx
Huyện Văn Giang 89K1 – xxx.xx
Huyện Văn Lâm 89L1 – xxx.xx
Huyện Yên Mỹ 89M1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Hưng Yên và các khu vực thuộc Hưng Yên. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 89 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *