Biển số xe Khánh Hòa đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Khánh Hòa được quy định có ký hiệu mã số đầu là 79

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Khánh Hòa

Biển số xe máy Khánh Hòa
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Nha Trang 79N1, 79-N2 – xxx.xx
Thành phố Cam Ranh 79C1 – xxx.xx
Thị xã Ninh Hòa 79H1 – xxx.xx
Huyện Diên Khánh 79D1 – xxx.xx
Huyện Vạn Ninh 79V1 – xxx.xx
Huyện Khánh Vĩnh 79X1 – xxx.xx
Huyện Khánh Sơn 79K1 – xxx.xx
Huyện Cam Lâm 79Z1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Khánh Hòa và các khu vực thuộc Khánh Hòa. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 79 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *