Biển số xe Kiên Giang đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Kiên Giang được quy định có ký hiệu mã số đầu là 68

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Kiên Giang

Biển số xe Kiên Giang
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Rạch Giá 68X1/S1 – xxx.xx
Thành phố Hà Tiên 68H1 – xxx.xx
Huyện An Biên 68B1 – xxx.xx
Huyện Châu Thành 68C1 – xxx.xx
Huyện Hòn Đất 68D1 – xxx.xx
Huyện Gò Quao 68E1 – xxx.xx
Huyện Giang Thành 68F1 – xxx.xx
Huyện Giồng Riềng 68G1 – xxx.xx
Huyện Kiên Lương 68K1 – xxx.xx
Huyện U Minh Thượng 68L1 – xxx.xx
Huyện An Minh 68M1 – xxx.xx
Huyện Vĩnh Thuận 68N1 – xxx.xx
Huyện đảo Phú Quốc 68P1 – xxx.xx
Huyện đảo Kiên Hải 68S1 – xxx.xx
Huyện Tân Hiệp 68T1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Kiên Giang và các khu vực thuộc Kiên Giang. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 68 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *