Biển số xe Kon Tum đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Kon Tum được quy định có ký hiệu mã số đầu là 82

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Kon Tum

Biển số xe Kon Tum
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Kon Tum 82B1/D1 – xxx.xx
Huyện Ia H’Drai 82C1 – xxx.xx
Huyện Ngọc Hồi 82E1 – xxx.xx
Huyện Đắk Tô 82F1 – xxx.xx
Huyện Tu Mơ Rông 82G1 – xxx.xx
Huyện Đắk Hà 82H1 – xxx.xx
Huyện Kon Rẫy 82K1 – xxx.xx
Huyện Kon Plông 82L1 – xxx.xx
Huyện Sa Thầy 82M1 – xxx.xx
Huyện Đắk Glei 81N1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Kon Tum và các khu vực thuộc Kon Tum. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 82 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *