Biển số xe Lai Châu đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Lai Châu được quy định có ký hiệu mã số đầu là 25

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Lai Châu

Biển số xe Lai Châu
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Lai Châu 25B1 – xxx.xx
Huyện Mường Tè 25M1 – xxx.xx
Huyện Nậm Nhùn 25H1 – xxx.xx
Huyện Phong Thổ 25F1 – xxx.xx
Huyện Sìn Hồ 25S1 – xxx.xx
Huyện Tam Đường 25N1 – xxx.xx
Huyện Tân Uyên 25U1 – xxx.xx
Huyện Than Uyên 25T1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Lai Châu và các khu vực thuộc Lai Châu. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 25 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *