Biển số xe Lâm Đồng đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Lâm Đồng được quy định có ký hiệu mã số đầu là 49

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Lâm Đồng

Biển số xe Lâm Đồng
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Đà Lạt 49B1/B2 – xxx.xx
Thành phố Bảo Lộc 49K1 – xxx.xx
Huyện Đam Rông 49C1 – xxx.xx
Huyện Lâm Hà 49D1 – xxx.xx
Huyện Đức Trọng 49E1 – xxx.xx
Huyện Đơn Dương 49F1 – xxx.xx
Huyện Di Linh 49G1 – xxx.xx
Huyện Bảo Lâm 49H1 – xxx.xx
Huyện Đạ Huoai 49L1 – xxx.xx
Huyện Đạ Tẻh 49M1 – xxx.xx
Huyện Cát Tiên 49N1 – xxx.xx
Huyện Lạc Dương 49P1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Lâm Đồng và các khu vực thuộc Lâm Đồng. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 49 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *