Biển số xe Lạng Sơn đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Lạng Sơn được quy định có ký hiệu mã số đầu là 12

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Lạng Sơn

Biển số xe máy Lạng Sơn
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Lạng Sơn 12P1 – xxx.xx
Huyện Bình Gia 12B1 – xxx.xx
Huyện Cao Lộc 12D1 – xxx.xx
Huyện Hữu Lũng 12H1 – xxx.xx
Huyện Lộc Bình 12L1 – xxx.xx
Huyện Bắc Sơn 12S1 – xxx.xx
Huyện Tràng Định 12T1 – xxx.xx
Huyện Văn Quan 12U1 – xxx.xx
Huyện Văn Lãng 12V1 – xxx.xx
Huyện Chi Lăng 12X1 – xxx.xx
Huyện Đình Lập 12Z1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Lạng Sơn và các khu vực thuộc Lạng Sơn. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 12 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *