Biển số xe Lào Cai đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Lào Cai được quy định có ký hiệu mã số đầu là 24

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Lào Cai

Biển số xe máy Lào Cai
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Lào Cai 24B1, B2 – xxx.xx
Thị xã SaPa 24S1 – xxx.xx
Huyện Mường Khương 24M1 – xxx.xx
Huyện Bảo Thắng 24T1 – xxx.xx
Huyện Simacai 24U1 – xxx.xx
Huyện Văn Bàn 24V1 – xxx.xx
Huyện Bát Xát 24X1 – xxx.xx
Huyện Bảo Yên 24Y1 – xxx.xx
Huyện Bắc Hà 24Z1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Lào Cai và các khu vực thuộc Lào Cai. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 24 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *