Biển số xe Long An đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Long An được quy định có ký hiệu mã số đầu là 62

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Long An

Biển số xe máy Long An
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Tân An 62B1 – xxx.xx
Thị xã Kiến Tường 62T1 – xxx.xx
Huyện Tân Hưng 62C1 – xxx.xx
Huyện Vĩnh Hưng 62D1 – xxx.xx
Huyện Tân Thạnh 62E1 – xxx.xx
Huyện Thạnh Hóa 62F1 – xxx.xx
Huyện Thủ Thừa 62G1 – xxx.xx
Huyện Tân Trụ 62H1 – xxx.xx
Huyện Châu Thành 62K1 – xxx.xx
Huyện Cần Đước 62L1 – xxx.xx
Huyện Cần Giuộc 62M1 – xxx.xx
Huyện Bến Lức 62N1 – xxx.xx
Huyện Đức Hòa 62P1/P2 – xxx.xx
Huyện Đức Huệ 62S1 – xxx.xx
Huyện Mộc Hóa 62U1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Long An và các khu vực thuộc Long An. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 62 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *