Biển số xe Nam Định đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Nam Định được quy định có ký hiệu mã số đầu là 18

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Nam Định

Biển số xe máy Nam Định
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Nam Định 18B1, 18B2 – xxx.xx
Huyện Mỹ Lộc 18B1, 18B2 – xxx.xx
Huyện Vụ Bản 18C1 – xxx.xx
Huyện Ý Yên 18D1 – xxx.xx
Huyện Trực Ninh 18E1 – xxx.xx
Huyện Xuân Trường 18F1 – xxx.xx
Huyện Giao Thủy 18G1 – xxx.xx
Huyện Hải Hậu 18H1 – xxx.xx
Huyện Nam Trực 18K1 – xxx.xx
Huyện Nghĩa Hưng 18L1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Nam Định và các khu vực thuộc Nam Định. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 18 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *