Biển số xe Nghệ An đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Nghệ An được quy định có ký hiệu mã số đầu là 37

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Nghệ An

Biển số xe máy Nghệ An
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Vinh 37B(1-9) – xxx.xx
Huyện Con Cuông 37C1 – xxx.xx
Huyện Tương Dương 37D1 – xxx.xx
Huyện Đô Lương 37Bx – xxx.xx
Huyện Thanh Chương 37E1 – xxx.xx
Huyện Diễn Châu 37B(1-9) – xxx.xx
Huyện Quỳ Châu 37G1 – xxx.xx
Huyện Nghĩa Đàn 37B(1-9) – xxx.xx
Thị xã Thái Hòa 37B(1-9) – xxx.xx
Huyện Quỳ Hợp 37H1 – xxx.xx
Huyện Kỳ Sơn 37K1 – xxx.xx
Huyện Nghi Lộc 37K1 – xxx.xx
Huyện Quỳnh Lưu 37L1- xxx.xx
Thị xã Hoàng Mai 37L1-5 – xxx.xx
Huyện Anh Sơn 37M1 – xxx.xx
Huyện Nam Đàn 37B(1-9) – xxx.xx
Huyện Tân Kỳ 37N1 – xxx.xx
Huyện Hưng Nguyên 37B(1-9) – xxx.xx
Huyện Yên Thành 37P1 – xxx.xx
Huyện Quế Phong 37F1 – xxx.xx
Thị xã Cửa Lò 37B1, 37B2, 37S1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Nghệ An và các khu vực thuộc Nghệ An. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 37 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *