Biển số xe Ninh Bình đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Ninh Bình được quy định có ký hiệu mã số đầu là 35

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Ninh Bình

Biển số xe máy Ninh Bình
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Ninh Bình 35B1– xxx.xx
Thành phố Tam Điệp 35T1– xxx.xx
Huyện Gia Viễn 35G1– xxx.xx
Huyện Hoa Lư 35H1– xxx.xx
Huyện Kim Sơn 35K1– xxx.xx
Huyện Nho Quan 35N1– xxx.xx
Huyện Yên Khánh 35Y1– xxx.xx
Huyện Yên Mô 35M1– xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Ninh Bình và các khu vực thuộc Ninh Bình. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 35 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *