Biển số xe Ninh Thuận đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Ninh Thuận được quy định có ký hiệu mã số đầu là 85

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Ninh Thuận

Biển số xe Ninh Thuận
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm 85B1 – xxx.xx
Huyện Ninh Hải 85C1 – xxx.xx
Huyện Ninh Phước 85D1 – xxx.xx
Huyện Thuận Nam 85E1 – xxx.xx
Huyện Ninh Sơn 85F1 – xxx.xx
Huyện Bác Ái 85G1 – xxx.xx
Huyện Thuận Bắc 85H1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Ninh Thuận và các khu vực thuộc Ninh Thuận. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 85 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *