Biển số xe Phú Thọ đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Phú Thọ được quy định có ký hiệu mã số đầu là 19

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Phú Thọ

Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Việt Trì 19B1-xxx.xx
Thị xã Phú Thọ 19M1–xxx.xx
Huyện Hạ Hòa 19F1–xxx.xx
Huyện Cẩm Khê 19Y2–xxx.xx;19G1–xxx.xx
Huyện Thanh Sơn 19T1-xxx.xx; 19T2-xxx.xx; 19C1-xxx.xx
Huyện Thanh Ba 19K1-xxx.xx
Huyện Thanh Thủy 19L1-xxx.xx
Huyện Tam Nông 19N1-xxx.xx
Huyện Yên Lập 19H1-xxx.xx
Huyện Đoan Hùng 19E1-xxx.xx
Huyện Lâm Thao 19S1-xxx.xx
Huyện Phù Ninh 19P1-xxx.xx
Huyện Tân Sơn 19D1-xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Phú Thọ và các khu vực thuộc Phú Thọ. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 19 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *