Biển số xe Phú Yên đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Phú Yên được quy định có ký hiệu mã số đầu là 78

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Phú Yên

Biển số xe Phú Yên
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Tuy Hòa 78C1 – xxx.xx
Thị xã Sông Cầu 78D1 – xxx.xx
Thị xã Đông Hòa 78G1 – xxx.xx
Huyện Phú Hòa 78E1 – xxx.xx
Huyện Tây Hòa 78F1 – xxx.xx
Huyện Tuy An 78H1 – xxx.xx
Huyện Đồng Xuân 78K1 – xxx.xx
Huyện Sơn Hòa 78L1 – xxx.xx
Huyện Sông Hinh 78M1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Phú Yên và các khu vực thuộc Phú Yên. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 78 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *