Biển số xe Quảng Bình đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Quảng Bình được quy định có ký hiệu mã số đầu là 73

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Quảng Bình

Biển số xe Quảng Bình
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Đồng Hới 73B1 – xxx.xx
Thị xã Ba Đồn 73K1 – xxx.xx
Huyện Minh Hóa 73C1 – xxx.xx
Huyện Tuyên Hóa 73D1 – xxx.xx
Huyện Quảng Trạch 73E1 – xxx.xx
Huyện Bố Trạch 73F1 – xxx.xx
Huyện Quảng Ninh 73G1 – xxx.xx
Huyện Lệ Thủy 73H1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Quảng Bình và các khu vực thuộc Quảng Bình. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 73 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *