Biển số xe Quảng Nam đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Quảng Nam được quy định có ký hiệu mã số đầu là 92

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Quảng Nam

Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Tam Kỳ 92B1-xxx.xx
Thành phố Hội An 92C1-xxx.xx
Thị xã Điện Bàn 92D1-xxx.xx
Huyện Thăng Bình 92H1-xxx.xx
Huyện Bắc Trà My 92V1-xxx.xx
Huyện Nam Trà My 92X1-xxx.xx
Huyện Núi Thành 92N1-xxx.xx
Huyện Phước Sơn 92P1-xxx.xx
Huyện Tiên Phước 92M1-xxx.xx
Huyện Hiệp Đức 92K1-xxx.xx
Huyện Nông Sơn 92Y1-xxx.xx
Huyện Đông Giang 92T1-xxx.xx
Huyện Nam Giang 92S1-xxx.xx
Huyện Đại Lộc 92E1-xxx.xx
Huyện Phú Ninh 92L1-xxx.xx
Huyện Tây Giang 92U1-xxx.xx
Huyện Duy Xuyên 92F1-xxx.xx
Huyện Quế Sơn 92G1-xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Quảng Nam và các khu vực thuộc Quảng Nam. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 92 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *