Biển số xe Quảng Ngãi đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Quảng Ngãi được quy định có ký hiệu mã số đầu là 76

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Quảng Ngãi

Biển số xe máy Quảng Ngãi
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Quảng Ngãi 76U1/B1 – xxx.xx
Thị xã Đức Phổ 76H1 – xxx.xx
Huyện Bình Sơn 76C1 – xxx.xx
Huyện Sơn Tịnh 76D1 – xxx.xx
Huyện Tư Nghĩa 76E1 – xxx.xx
Huyện Nghĩa Hành 76F1 – xxx.xx
Huyện Mộ Đức 76G1 – xxx.xx
Huyện Ba Tơ 76K1 – xxx.xx
Huyện Minh Long 76L1 – xxx.xx
Huyện Sơn Hà 76M1 – xxx.xx
Huyện Sơn Tây 76N1 – xxx.xx
Huyện Trà Bồng 76P1/S1 – xxx.xx
Huyện đảo Lý Sơn 76T1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Quảng Ngãi và các khu vực thuộc Quảng Ngãi. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 76 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *