Biển số xe Quảng Trị đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Quảng Trị được quy định có ký hiệu mã số đầu là 74

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Quảng Trị

Biển số xe máy Quảng Trị
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Đông Hà 74C1 – xxx.xx
Thị xã Quảng Trị 74E1 – xxx.xx
Huyện Gio Linh 74B1 – xxx.xx
Huyện Triệu Phong 74D1 – xxx.xx
Huyện Hải Lăng 74F1 – xxx.xx
Huyện Vĩnh Linh 74L1 – xxx.xx
Huyện Cam Lộ 74E1 – xxx.xx
Huyện Đakrông 74K1 – xxx.xx
Huyện Hướng Hóa 74H1 – xxx.xx
Huyện đảo Cồn Cỏ 74P1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Quảng Trị và các khu vực thuộc Quảng Trị. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 74 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *