Biển số xe Sóc Trăng đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Sóc Trăng được quy định có ký hiệu mã số đầu là 83

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Sóc Trăng

Biển số xe Sóc Trăng
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Sóc Trăng 83X1 – xxx.xx
Thị xã Vĩnh Châu 83V1 – xxx.xx
Thị xã Ngã Năm 83E1 – xxx.xx
Huyện Mỹ Xuyên 83F1 – xxx.xx
Huyện Trần Đề 83Y1 – xxx.xx
Huyện Long Phú 83Z1 – xxx.xx
Huyện Mỹ Tú 83M1 – xxx.xx
Huyện Thạnh Trị 83T1 – xxx.xx
Huyện Kế Sách 83B1 – xxx.xx
Huyện Châu Thành 83C1 – xxx.xx
Huyện Cù Lao Dung 83D1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Sóc Trăng và các khu vực thuộc Sóc Trăng. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 83 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *