Biển số xe Sơn La đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Sơn La được quy định có ký hiệu mã số đầu là 26

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Sơn La

Biển số xe máy Sơn La
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Sơn La 26B1-B2 – xxx.xx
Huyện Sông Mã 26C1 – xxx.xx
Huyện Phù Yên 26D1 – xxx.xx
Huyện Bắc Yên 26E1 – xxx.xx
Huyện Sốp Cộp 26F1 – xxx.xx
Huyện Mộc Châu 26G1 – xxx.xx
Huyện Quỳnh Nhai 26H1 – xxx.xx
Huyện Mai Sơn 26K1 – xxx.xx
Huyện Mường La 26L1 – xxx.xx
Huyện Thuận Châu 26M1 – xxx.xx
Huyện Yên Châu 26N1 – xxx.xx
Huyện Vân Hồ 26P1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Sơn La và các khu vực thuộc Sơn La. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 26 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *