Biển số xe Tây Ninh đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Tây Ninh được quy định có ký hiệu mã số đầu là 70

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Tây Ninh

Biển số xe Tây Ninh
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Tây Ninh 70B1/B2 – xxx.xx
Thị xã Hòa Thành 70G1 – xxx.xx
Thị xã Trảng Bàng 70L1 – xxx.xx
Huyện Bến Cầu 70C1 – xxx.xx
Huyện Châu Thành 70D1 – xxx.xx
Huyện Dương Minh Châu 70E1 – xxx.xx
Huyện Gò Dầu 70F1 – xxx.xx
Huyện Tân Biên 70H1 – xxx.xx
Huyện Tân Châu 70K1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Tây Ninh và các khu vực thuộc Tây Ninh. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 70 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *