Biển số xe Thái Bình đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Thái Bình được quy định có ký hiệu mã số đầu là 17

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Thái Bình

Biển số xe máy Thái Bình
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Thái Bình 17B1- 0xx.xx, 17B1- 1xx.xx, 17B1- 9xx.xx, 17B9- xxx.xx
Huyện Đông Hưng 17B1- 3xx.xx, 17B3- xxx.xx
Huyện Hưng Hà 17B1- 4xx.xx, 17B4- xxx.xx
Huyện Kiến Xương 17B1- 7xx.xx, 17B7- xxx.xx
Huyện Quỳnh Phụ 17B1- 5xx.xx, 17B5- xxx.xx
Huyện Thái Thụy 17B1- 6xx.xx, 17B6- xxx.xx
Huyện Tiền Hải 17B1- 8xx.xx, 17B8- xxx.xx
Huyện Vũ Thư 17B1- 2xx.xx, 17B2- xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Thái Bình và các khu vực thuộc Thái Bình. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 17 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *