Biển số xe Thanh Hóa đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Thanh Hóa được quy định có ký hiệu mã số đầu là 36

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Thanh Hóa

Biển số xe Thanh Hóa
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Thanh Hóa 36B4/B5/B6/B7 – xxx.xx
Thành phố Sầm Sơn 36N1 – xxx.xx
Thị xã Bỉm Sơn 36F5 – xxx.xx
Thị xã Nghi Sơn 36C1 – xxx.xx
Huyện Quảng Xương 36B1 – xxx.xx
Huyện Thọ Xuân 36D1 – xxx.xx
Huyện Thạch Thành 36E1 – xxx.xx
Huyện Hậu Lộc 36F1 – xxx.xx
Huyện Nga Sơn 36G1 – xxx.xx
Huyện Bá Thước 36G5 – xxx.xx
Huyện Lang Chánh 36H1 – xxx.xx
Huyện Quan Hóa 36H5 – xxx.xx
Huyện Cẩm Thủy 36L1 – xxx.xx
Huyện Mường Lát 36K1 – xxx.xx
Huyện Như Xuân 36K3 – xxx.xx
Huyện Ngọc Lặc 36K5 – xxx.xx
Huyện Thường Xuân 36M1 – xxx.xx
Huyện Hà Trung 36B3 – xxx.xx
Huyện Nông Cống 36B2 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Thanh Hóa và các khu vực thuộc Thanh Hóa. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 36 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *