Biển số xe Thừa Thiên Huế đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Thừa Thiên Huế được quy định có ký hiệu mã số đầu là 75

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Thừa Thiên Huế

Biển số xe Thừa Thiên Huế
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Huế 75B1/F1 – xxx.xx
Thị xã Hương Trà 75D1 – xxx.xx
Thị xã Hương Thủy 75S1/G1 – xxx.xx
Huyện Phong Điền 75C1 – xxx.xx
Huyện Quảng Điền 75E1 – xxx.xx
Huyện Phú Vang 75H1 – xxx.xx
Huyện Phú Lộc 75K1 – xxx.xx
Huyện A Lưới 75L1 – xxx.xx
Huyện Nam Đông 75Y1/M1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Thừa Thiên Huế và các khu vực thuộc Thừa Thiên Huế. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 75 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *