Biển số xe Trà Vinh đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Trà Vinh được quy định có ký hiệu mã số đầu là 84

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Trà Vinh

Biển số xe máy Trà Vinh
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Trà Vinh 84B1/C1 – xxx.xx
Thị xã Duyên Hải 84F1 – xxx.xx
Huyện Châu Thành 84D1 – xxx.xx
Huyện Cầu Ngang 84E1 – xxx.xx
Huyện Trà Cú 84G1 – xxx.xx
Huyện Tiểu Cần 84H1 – xxx.xx
Huyện Cầu Kè 84K1 – xxx.xx
Huyện Càng Long 84L1 – xxx.xx
Huyện Duyên Hải 84M1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Trà Vinh và các khu vực thuộc Trà Vinh. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 84 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *