Biển số xe Tuyên Quang đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Tuyên Quang được quy định có ký hiệu mã số đầu là 22

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Tuyên Quang

Biển số xe Tuyên Quang
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Tuyên Quang 22B1/B2 – xxx.xx
Huyện Chiêm Hóa 22F1 – xxx.xx
Huyện Sơn Dương 22S1/S2 – xxx.xx
Huyện Hàm Yên 22Y1 – xxx.xx
Huyện Na Hang 22N1 – xxx.xx
Huyện Yên Sơn 22B1 – xxx.xx
Huyện Lâm Bình 22L1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Tuyên Quang và các khu vực thuộc Tuyên Quang. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 22 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *