Biển số xe Vĩnh Long đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Vĩnh Long được quy định có ký hiệu mã số đầu là 64

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Vĩnh Long

Biển số xe Vĩnh Long
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Vĩnh Long 64B1/C1 – xxx.xx
Thị xã Bình Minh 64H1 – xxx.xx
Huyện Long Hồ 64B2 – xxx.xx
Huyện Vũng Liêm 64D1 – xxx.xx
Huyện Tam Bình 64E1 – xxx.xx
Huyện Trà Ôn 64F1 – xxx.xx
Huyện Mang Thít 64G1 – xxx.xx
Huyện Bình Tân 64K1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Vĩnh Long và các khu vực thuộc Vĩnh Long. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 64 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *