Biển số xe Vĩnh Phúc đã được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành được kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Vậy theo đó, biển số xe tỉnh Vĩnh Phúc được quy định có ký hiệu mã số đầu là 88

Chi tiết biển số xe các khu vực tại Vĩnh Phúc

Biển số xe máy Vĩnh Phúc
Đơn vị hành chính Biển số xe
Thành phố Vĩnh Yên 88B1 – xxx.xx
Thành phố Phúc Yên 88H1 – xxx.xx
Huyện Sông Lô 88C1 – xxx.xx
Huyện Lập Thạch 88D1 – xxx.xx
Huyện Tam Đảo 88E1 – xxx.xx
Huyện Yên Lạc 88F1 – xxx.xx
Huyện Bình Xuyên 88G1 – xxx.xx
Huyện Tam Dương 88K1 – xxx.xx
Huyện Vĩnh Tường 88L1 – xxx.xx

Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức về biển số xe ở Vĩnh Phúc và các khu vực thuộc Vĩnh Phúc. Cũng Như trả lời câu hỏi biển số xe 88 ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *